AQUADIP Green Algae Control

7,2616,94

Extra nitraat: in plantenaquaria waar weinig vissen maar wel veel planten aanwezig zijn, kan er een gebrek aan nitraat NO3 ontstaan. Met Easy-Life Nitro kan je dit opheffen en vermijden.

Artikelnummer: N/B Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

AQUADIP Green Algae Control helpt u snel en gemakkelijk de algengroei te bestrijden in zoetwater aquaria. Hieronder vallen baardalgen, borstelalgen en draadalgen. Dit product zorgt er voor dat algen stoppen met groeien en het gaat de strijd aan met de aanwezige algen in uw aquarium. Het elimineert nieuwe kolonisaties van algen om te voorkomen dat deze terugkeren in uw aquarium.

Doseringsinstructie: Goed schudden voor gebruik en actief kool verwijderen. Voeg gedurende 4 weken eenmaal per week 10 ml per 100 liter toe om ervoor te zorgen dat alle algensporen in het aquarium verdwijnen. Indien algen snel terugkeren na de behandeling, herhaal dan wekelijks de doseringsinstructie met 50% van de dosering. Niet overdoseren!

Gebruik biociden veilig! Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen en een arts raadplegen.NA INSLIKKEN: de mond spoelen en een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding uittrekken. Huid met water afspoelen. NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht. Werkzame stof: Salicylzuur (69-72-7) 0.26 g/L. Lege verpakking kan bij het restafval. Verpakking met productresten inleveren bij een chemisch afvalpunt.Alleen geschikt voor zoetwateraquaria.

Extra informatie

Inhoud

, ,