Aanbieding!

AQUADIP Blue Algae Control

7,2616,94

Extra nitraat: in plantenaquaria waar weinig vissen maar wel veel planten aanwezig zijn, kan er een gebrek aan nitraat NO3 ontstaan. Met Easy-Life Nitro kan je dit opheffen en vermijden.

Artikelnummer: N/B Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

Met AQUADIP Blue Algae Control verwijdert u snel en gemakkelijk blauwalgen (cyanobacteriën). Blauwgroene slijm- en smeeralgen treden vaak op wanneer het biologische evenwicht verstoord is en/of door rottend substraat. AQUADIP Blue Algae Control bestrijdt deze algen om een volledige reiniging van het aquarium te voorkomen.

Doseringsinstructie: Begin met een waterverversing van 30%. Doseer wekelijks 10 ml AQUADIP Blue Algae Control per 100 liter voor een aaneengesloten periode van 4 weken. Niet overdoseren!

Gebruik biociden veilig! Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen en een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen en een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding uittrekken. Huid met water afspoelen. NA INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht. Werkzame stof: Salicylzuur (69-72-7) 0.26 g/L.Lege verpakking kan bij het restafval. Verpakking met productresten inleveren bij een chemisch afvalpunt. Alleen geschikt voor zoetwateraqu

Extra informatie

Inhoud

, ,